Condicions de venda

El domini i la web http://www.mascomtal.com son titularitat d’Albert Milà Mallofré. Albert Milà Mallofré (en endavant, Mas Comtal) amb domicili a C/ Mas Comtal, 1, 08793 Avinyonet del Penedès, Barcelona

Email de contacte: mascomtal@mascomtal.com

Número d’identificació fiscal (CIF): 38154619B

Es fa constar que les presents condicions regeixen exclusivament la venda per part de Mas Comtal de productes presentats a la seva web, i que els productes ofertats estan reservats a particulars.

La confirmació d’una comanda d’un producte ofertat al lloc web http://mascomtal.com implica l’acceptació exprés per la seva part de les presents condicions generals de venda, sense que sigui necessària la seva firma per confirmar l’acceptació.

Clàusula prèvia

Aquest comerciant es compromet a no permetre cap transacció que sigui il·legal, o es consideri per part de les marques de targetes de crèdit o el banc adquirent, que pugui tenir el potencial de danyarla bona voluntat dels mateixos o influir de manera negativa en ells. Les següents activitats estan prohibides en virtut dels programes de les marques de targetes: la venda o oferta d’un producte o servei que no sigui de plena conformitat amb totes les lleis aplicables a l’comprador, banc emissor, Comerciant, Titular de la targeta, o targetes.

Explícitament es prohibeix la venda de begudes alcohòliques a menors de 18 anys.

Clàusula 1.

1.1. Com trobar els productes a http://mascomtal.com

Vostè podrà consultar o buscar els productes que vulgui comprar mitjançant el cercador de la part superior dreta, on podrà introduir el nom del producte que està buscant, o navegat per qualsevol de les seccions que trobi a la web.

Un cop trobat el producte que desitgi, haurà de fer clic en el seu nom o títol per consultar la pàgina d’informació i trobareu els detalls sobre el producte.

En cas de no estar segur sobre l’article que està buscant podrà seleccionar la categoria del producte que desitgi al menú superior de la pàgina principal. S’obriran diferents seccions que permetran cerques més precises.

El cercador avançat permet triar per múltiples criteris de cerca. Si no troba el producte que busca, envieu si us plau un correu a mascomtal@mascomtal.com

1.2. Com afegir productes a la cistella de la compra.

Si ha decidit comprar un producte a http://mascomtal.com, feu clic al botó “Afegir a la cistella de la compra” que es troba a la pàgina de cada producte. Pot seguir realitzant recerques fins que la cistella contingui tots els productes que desitgi. Podeu consultar la cistella en tot moment al botó “La meva cistella” a la part superior dreta de la pàgina indicat amb el logotip d’un “carret”.

1.3. Contrasenya.

Si no recorda la seva contrasenya, feu clic a “Has oblidat la teva contrasenya?”, Introdueixi la seva adreça de correu electrònic i ràpidament rebrà un correu amb una nova contrasenya. En cas de no rebre el correu a la safata d’entrada, revisi la carpeta d’spam o correu no desitjat. Podeu canviar la nova contrasenya a “Àrea d’usuari”, a la part inferior de la pantalla.

Clàusula 2. Modalitats de comanda.

Les dades contractuals seran objecte de confirmació i aquestes dades contractuals es recopilaran abans de la realització de l’enviament.

Mas Comtal es reserva el dret de cancel·lar o rebutjar qualsevol comanda d’un client amb el qual mantingui un litigi respecte a el pagament d’una comanda anterior.

Mas Comtal es compromet a acceptar les ordres de comanda d’acord amb els termes de les condicions generals de venda aquí exposades.

El client declara conèixer i acceptar les presents condicions generals de venda abans de confirmar les seves comandes.

La confirmació d’una comanda implica, per tant, l’acceptació d’aquestes condicions generals de venda. A no ser que es demostri el contrari, les dades registrades per Mas Comtal constitueixen una prova de conjunt de transaccions realitzades entre Mas Comtal i els seus clients.

Mas Comtal farà tot el possible per gestionar totes les comandes.

Clàusula 3. Disponibilitat.

Les ofertes de productes i preus són vàlides mentre s’exposin al lloc web, i sempre en funció de les existències disponibles.

En el cas que el producte no estigui disponible després del processament d’una comanda, s’informarà el client per correu electrònic o per telèfon del lliurament de només una part de la seva comanda, o bé de la cancel·lació del mateix. El client rebrà la devolució de l’import complet o parcial de la seva comanda en un termini màxim de 30 (trenta) dies a partir de la realització de la comanda.

Clàusula 4. Enviaments i seguiment de la comanda.

4.1. Aspectes generals.

El termini de lliurament un cop confirmada la comanda serà d’un màxim de 7 (set) dies laborables. No obstant això, aquest termini pot variar en funció de la xarxa de distribució proveïda pels nostres transportistes per a cada regió.

No es fan lliuraments els dissabtes, diumenges ni festius.

4.2. Recollida de la comanda.

En el moment de realitzar la seva comanda podrà especificar a quina adreça de lliurament vol que li enviem la comanda.

Mas Comtal es reserva la possibilitat de fraccionar els enviaments. Les comandes s’envien a través de diversos operadors logístics. En aquest cas, només es facturaran les despeses de gestió i enviament corresponents a un únic enviament.

Mas Comtal no assumeix cap responsabilitat per les conseqüències de possibles retards en l’enviament.

4.3. Seguiment de la comanda.

Un cop realitzada la comanda, podrà fer el seguiment del seu estat en el seu compte. La seva comanda estarà:

  • Rebut. Quan es comprova el pagament i es passa la comanda per a la preparació del paquet.
  • Processament Quan la comanda surt de magatzem, el recull l’agència de transports per a l’enviament al destinatari.
  • Completat. Quan verifiquem que la comanda s’ha lliurat al destinatari i llavors enviem la factura per correu electrònic, si així ho ha sol·licitat.

En els 3 (tres) casos, quan la comanda canvia d’estat vostè rebrà un correu amb la informació actualitzada de l’estat de la seva comanda.

En tot moment vostè estarà informat per correu electrònic de la situació de la comanda.

Si té algun dubte o consulta en el transcurs des que fa la comanda fins que la rebi, pot posar-se en contacte amb nosaltres al telèfon d’atenció a client 93 897 00 52 i al correu mascomtal@mascomtal.com

4.4. Problemes amb l’entrega.

Si el client no es troba a l’adreça indicada per rebre el seu paquet, normalment s’intentarà entregar el paquet a un familiar o una persona que visqui en el mateix domicili. Si aquest lliurament resultés fallida, es deixarà nota d’avís a l’destinatari amb totes les dades de l’enviament i telèfon de contacte de l’empresa de transport per fixar nova data de lliurament.

Si el destinatari no es posés en contacte amb l’empresa de transport en el termini de 2 (dos) dies següents a el primer intent, l’agència es posarà en contacte amb el destinatari per fixar nova entrega.

En el moment en què el client rebi el seu paquet, aquest ha de:

  • Comprovar la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  • Assenyalar qualsevol anomalia en l’ordre de compra, fent constar les seves reserves i incloent la teva signatura.
  • Si cal, tornar a enviar els articles a Mas Comtal, l’empresa de transport es posarà en contacte amb el client per concretar dia i hora de recollida. La mercaderia ha d’anar acompanyada amb l’albarà d’origen.

En cas que el producte es retardi o no arribi al seu destí, el client pot dirigir-se a a el servei d’atenció a client de Mas Comtal, enviant un correu electrònic a través del formulari de contacte de mascomtal@mascomtal.com.

En cas d’una devolució a causa de la impossibilitat de lliurar la comanda (adreça de l’destinatari incorrecta, termini de recollida acabat … etc.) El client serà automàticament notificat per correu electrònic. Sense notícies de la seva part en el termini d’1 (un mes) a partir de la recepció de l’email, Mas Comtal es reserva el dret de cancel·lar la comanda.

Clàusula 5. Devolucions.

5.1. Condicions generals de devolució.

D’acord amb el que estableix el Reial Decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris, el client disposa d’un termini de devolució de 14 ( catorze) dies naturals a partir de la recepció de la mercaderia.

No es podrà exercir el dret de devolució quan hi hagi indicis que els productes han estat oberts, manipulats o exposats a condicions inadequades. És obligatori tornar els productes protegits correctament, en el seu embalatge original, en perfecte estat per a la seva venda posterior.

No s’acceptarà cap paquet que no tingui algun dels elements d’identificació de l’emissor (nom, cognoms, adreça, número de comanda). La devolució dels productes o serveis sol·licitats donarà lloc al reemborsament de la totalitat de les quantitats abonades pel client.

Aquestes quantitats s’han d’ingressar al banc de client en un termini de 14 (catorze) dies naturals a partir de l’exercici de el dret de devolució. Les devolucions es faran via transferència bancària.

En tots els casos, s’enviarà un correu electrònic a el client informant-lo del reemborsament.

Les despeses de devolució són a càrrec de client.

Queden excloses d’aquest cas aquelles devolucions que es derivin d’un error de Mas Comtal o d’algun defecte del producte. En aquest cas, Mas Comtal es compromet a canviar el producte defectuós per un altre igual o a reintegrar l’import, assumint les despeses de devolució i posterior enviament si és el cas.

Mas Comtal no acceptarà cap canvi o devolució si prèviament no ha rebut cap notificació.

No s’acceptaran enviaments contra reemborsament.

De conformitat amb la legislació bancària, no es podran efectuar reemborsaments en targetes de crèdit la data de caducitat hagi vençut. En aquest cas, Mas Comtal es reserva el dret de demanar a el client totes les dades necessàries per efectuar el reemborsament corresponent.

5.2 Com cancel·lar la seva comanda.

Si ja ha realitzat la compra i vol cancel·lar la seva comanda, si encara no l’ha rebut, poseu-vos en contacte immediatament amb mascomtal@mascomtal.com o telf. 93 897 00 52. En el cas que la comanda no hagi estat expedit, es procedirà a cancel·lar el mateix i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel qual s’hagi realitzat el pagament. En cas que el paquet hagi estat expedit, haurà d’esperar a la seva recepció per procedir a la seva devolució.

5.3. Quan puc cancel·lar la meva comanda.

La comanda només es podrà modificar abans de la seva expedició. Per a això preguem que es posi en contacte amb nosaltres el més aviat possible a través del correu mascomtal@mascomtal.com o a través del telf. 93 897 00 52. En el cas que la comanda no hagi estat expedida es procedirà a cancel·lar la comanda i es retornarà l’import de la compra íntegrament pel mateix mitjà pel que va realitzar el pagament. En cas que el paquet hagi estat expedit haurà d’esperar a la seva recepció per procedir a la seva devolució si ho troba oportú.

5.4. Comanda entregada amb alguna ampolla trencada.

L’embalatge d’enviament està dissenyat per evitar trencaments i els nostres partners són molt conscients de la fragilitat del producte, però és possible que es produeixi algun trencament.

En el moment en que rebi el seu paquet, feu el següent:

  • Comproveu la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  • Assenyaleu qualsevol anomalia a l’albarà de lliurament, fent constar les seves reserves o comentaris juntament amb la seva signatura.

Els proveïdors de transport no permeten la devolució de la mercaderia si el client l’obre en la seva presència, però pot revisar la caixa des de l’exterior i si detecta que la caixa està humida o mullada, no accepti la comanda. L’agència de transports ens notificarà la incidència i automàticament enviarem un nou enviament sense cost addicional.

5.5. Ampolles que no es troben en bones condicions.

A http://mascomtal.com fem tasts dels lots que servim regularment, i tenim una gran rotació de producte, el que ens permet detectar qualsevol anomalia. De totes maneres és possible que alguna ampolla no arribi en bones condicions al seu destí. En aquest cas, la substituirem per una altra sense cap cost.

5.6. Comanda incompleta o que no es correspon amb el demanat.

En el cas que les ampolles rebudes no es corresponguin amb la seva comanda, simplement envieu un correu electrònic a mascomtal@mascomtal.com o poseu-vos en contacte amb nosaltres al número 93 897 00 52 indicant les seves dades i les de la seva comanda i remplaçarem la comanda sense cap cost.

En el moment en que rebi el seu paquet:

  • Comprova la conformitat de la mercaderia rebuda en el moment del lliurament.
  • Assenyaleu qualsevol anomalia en l’albarà de lliurament, fent constar les seves reserves i incloent la seva signatura.

Clàusula 6. Productes.

Els productes oferts s’adeqüen a la legislació espanyola vigent i amb les normes aplicables a Espanya.

Mas Comtal farà tot el possible perquè les imatges fotogràfiques dels seus productes representin fidelment els productes oferts. Així mateix, cada producte s’acompanya d’una descripció exacta de les seves característiques principals. En cas que hi hagi una falta de correspondència evident entre les característiques del producte i la seva representació, el client podrà tornar i sol·licitar la seva reemborsament d’acord a l’estipulat en la clàusula 5.

Clàusula 7. Preu.

7.1. Els preus dels productes s’expressen en euros amb tots els impostos inclosos; no s’inclouen les despeses de gestió i enviament, l’import s’indicarà en el moment de la confirmació definitiva de cada comanda segons la quantitat de comanda sol·licitada i l’adreça de lliurament a la mateixa.

7.2. Mas Comtal es reserva el dret de modificar els seus preus en tot moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes vigents en el moment en què es registri la comanda.

7.3. Els riscos dels productes seran a càrrec de l’client a partir de el moment del seu lliurament.

La propietat del producte es transmetrà a client en el moment del lliurament, i sempre que hi hagi procedit a el pagament de l’preu dels mateixos prèviament. En cas contrari, la transmissió de la propietat quedarà condicionada al pagament del preu.

Clàusula 8. Pagament.

8.1. Forma de pagament.

El pagament de les compres s’efectua mitjançant targeta de pagament, PayPal o transferència bancària.

S’accepten les següents targetes de crèdit: Visa, Visa Electron i Mastercard.

El càrrec s’efectuarà en el compte de client en un termini màxim de 4 (quatre) dies a partir de la data de la comanda, que es considerarà efectiva després de la confirmació de l’acord entre els centres de pagament.

Totes les transaccions de compra es desenvolupen dins d’un estricte marc de confidencialitat i xifrat gràcies a el protocol SSL.

En el moment en què el client el botó “Realitzar la compra”, durant la confirmació de la comanda, es verificarà la validesa de el nombre de la targeta de crèdit i es comprovarà que no estigui bloquejada. Aquesta acció es durà a terme a la passarel·la de pagaments de l’entitat bancària “BBVA”.

Mas Comtal no tindrà en cap cas accés a les seves dades bancàries ni els guardarà en els seus servidors. Per aquest motiu, el client haurà de facilitar de nou cada vegada que faci una nova transacció a la nostra pàgina web.

D’aquesta manera, el client obté una doble protecció contra abusos i fraus.

8.2. Pagament segur

De conformitat amb el nostre compromís respecte a la seguretat dels pagaments, l’informem que “BBVA” és l’encarregada de verificar la fiabilitat de les dades facilitades durant la realització d’una comanda amb pagament a través de targeta.

Mas Comtal es reserva el dret a sol·licitar als seus clients l’enviament (per fax o correu postal) d’una còpia de les dues cares del seu document nacional d’identitat, així com d’un justificant del seu domicili de menys de 3 (tres) mesos d’ antiguitat. No es podrà enviar cap comanda abans de la recepció i la comprovació d’aquests documents. Els documents sol·licitats hauran d’enviar en un termini de 6 (sis) dies hàbils.
Mas Comtal es reserva el dret d’efectuar el reemborsament de la comanda si no rep els documents esmentats anteriorment, o si aquests no són vàlids.

Clàusula 9. Modificacions

La informació que apareix en aquest lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. Mas Comtal es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquesta pàgina web.

No es podrà alterar, canviar, modificar, o adaptar aquest lloc web. No obstant això, Mas Comtal es reserva la facultat de realitzar, en qualsevol moment, els canvis i modificacions estimi convenients, podent fer ús de tal facultat en qualsevol moment i sense previ avís pel que fa a la disponibilitat dels seus productes i campanyes.

Mas Comtal es reserva la facultat de modificar unilateralment les condicions generals de venda, així com les condicions i termes d’ús d’aquesta pàgina web. Qualsevol modificació dels mateixos s’anunciarà convenientment. L’entrada en vigor de les modificacions de les condicions d’ús es produirà des del moment de la seva publicació en aquesta pàgina web.

Clàusula 10. Protecció de dades personals.

L’informem que d’acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant, LOPD) vostè autoritza que les dades personals facilitades per vostè en aquest formulari siguin incorporades en un fitxer titularitat de Mas Comtal, amb domicili social a Mas Comtal, 1, 08793, Avinyonet de Penedès, Barcelona, ​​per facilitar i permetre la gestió comptable, administrativa i de facturació dels clients, fidelització i compliment d’obligacions tributàries.

Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició en el nostre domicili social a Mas Comtal, 1, 08793, Avinyonet de Penedès, Barcelona, ​​per facilitar i permetre la gestió comptable oa l’adreça de correu electrònic mascomtal@mascomtal.com, adjuntant còpia del seu DNI o document equivalent.

Clàusula 11. Navegació, accés i seguretat.

L’accés i navegació en aquest lloc web suposa acceptar i conèixer les advertències legals, condicions i termes d’ús contingudes en ella. Mas Comtal realitza els màxims esforços perquè la navegació es realitzi en les millors condicions i evitar els perjudicis de qualsevol tipus que poguessin ocasionar-se durant la mateixa.

Aquest lloc web ha estat dissenyat per suportar els navegadors més utilitzats (Explorer, chrome, Firefox, safari, opera).

Mas Comtal no es fa responsable dels perjudicis, de qualsevol índole, que poguessin ocasionar-se als usuaris per la utilització d’altres navegadors o versions diferents dels navegadors pels que ha estat dissenyada la pàgina web. L’accés a aquest lloc web es realitza en un entorn no segur, de manera que la informació es transmet de forma no xifrada.

Mas Comtal no es responsabilitza ni garanteix que l’accés a aquest lloc web sigui ininterromput o que estigui lliure d’error. Tampoc es responsabilitza o garanteix que el contingut o programari a què pugui accedir a través d’aquest lloc web, estigui lliure d’error o causi un dany. En cap cas Mas Comtal serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés i l’ús de la pàgina web, incloent-se però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus . Mas Comtal no es fa responsable dels danys que poguessin ocasionar-se als usuaris per un ús inadequat d’aquest lloc web.

Clàusula 12. Propietat intel·lectual.

Tota la informació continguda en el lloc web de Mas Comtal, així com el seu disseny gràfic i els codis utilitzats, estan protegits per drets d’autor i altres drets de protecció recollits en el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual. Aquests drets pertanyen exclusivament a Mas Comtal, o a tercers que n’han autoritzat la inclusió, per tant, queda expressament exclòs qualsevol acte de reproducció, distribució, transformació o comunicació pública, així com qualsevol tipus de cessió, de el tot o part de l’contingut d’aquest lloc, i en general de qualsevol objecte que segons la legislació vigent sigui protegible per les normes de propietat intel·lectual.

Tot el contingut del la web i tot el contingut disponible a través dels serveis prestats, incloent dissenys, text, gràfics, imatges, vídeo, informació, aplicacions, programari, música, so i altres arxius, així com la seva selecció i disposició (el ” contingut “) són propietat exclusiva de Mas Comtal, o dels seus llicenciats, amb tots els drets reservats. Cap part d’el Contingut de la pàgina web podrà ser modificada, copiada, distribuïda, emmarcada, reproduïda, republicada, descarregada, extreta, mostrada, publicada, transmesa o venuda cap manera o per cap mitjà, totalment o parcialment, sense el previ consentiment per escrit de Mas Comtal. Sempre que l’usuari estigui legitimat per utilitzar la pàgina web, Mas Comtal atorga una llicència limitada per utilitzar i accedir a l’website i a el Contingut de la web i per descarregar legítimament i només per a ús personal i no comercial, el contingut d’aquest, sempre que es mantinguin intactes totes les advertències sobre drets d’autor i propietat intel·lectual. No es podrà carregar o republicar contingut del website en cap lloc d’Internet, Intranet o Extranet ni integrar la informació en bases de dades o compilació. Qualsevol altre ús de l’Contingut del website queda estrictament prohibit.

Clàusula 13. Marques registrades

Totes les marques, logotips i anagrames mostrats en aquest lloc són propietat de Mas Comtal i / o de tercers disposant-sempre de la corresponent llicència. Queda expressament prohibida la utilització, sense previ consentiment, de qualsevol element de Mas Comtal que sigui objecte de protecció d’acord amb la legislació vigent relativa a propietat industrial. Especialment, no es poden utilitzar marques, noms comercials, rètols d’establiments, denominacions, logotips, eslògans o qualsevol tipus de signe distintiu pertanyent a Mas Comtal sense el permís escrit de Mas Comtal o de la tercera empresa.

Clàusula 14. Accions judicials

Mas Comtal i / o altres empreses de el grup a què pertany i / o tercers llicenciants es reserven la possibilitat d’exercir les accions judicials que corresponguin contra els usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Clàusula 15. Dret aplicable i jurisdicció.

Les condicions generals de venda aquí exposades estan subjectes a la legislació espanyola. En cas de litigi sobre la interpretació, execució o validesa d’aquestes condicions generals de venda, tindran competència dels jutjats i tribunals de Barcelona.

La teva cistella