Avís legal i política de privacitat

Política de privacitat i protecció de dades

D’acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), el client/usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades personals a un fitxer responsabilitat de ALBERT MILA MALLOFRE que ha estat degudament inscrit a l’ Agència Espanyola de Protecció de Dades amb la finalitat d’ informar-li sobre els productes i serveis sol.licitats, així com l’enviament de comunicacions comercials sobre els mateixos. L’ informem també sobre els seus drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició, que podrà exercir al domicili social de ALBERT MILA MALLOFRE, situat a MAS COMTAL,1 – 08793 AVINYONET DEL PENEDES – BARCELONA.

L’ informem també que les dades personals subministrades no seran cedides ni comunicades, ni tan sols per la seva conservació, a terceres persones.

Avís legal

0. Objecte i acceptació

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.mascomtal.com (en endavant, LA WEB), del que n’és titular ALBERT MILA MALLOFRE (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de las disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden ser objecte de modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant DEL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol dany i/o perjudici que pogués causar com a conseqüència de l’ incompliment d’aquesta obligació.

1. Identificaciói comunicacions

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

  • La seva denominació social és: ALBERT MILA MALLOFRE
  • El seu CIF és: 38154619B
  • Amb domicili social a: MAS COMTAL,1 08793, AVINYONET DEL PENEDÈS (BARCELONA)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats amb anterioritat.

2. Condicions d’accés i ús

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona l’ús d’alguns dels serveis oferts a la seva web, al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi. L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir a les contes de correu electrònic d’altres usuaris o a les zones restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, en el seu cas, extraure’n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel.lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’altre usuari, de las administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altre forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, sense l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda i d’altres de naturalesa comercial sense existir prèvia sol.licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, software, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre’s com a cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de lo estrictament necessari per l’ús correcte de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, en el seu cas, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’ instal.lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objectes de cap tipus d’explotació.

Tanmateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui considerar que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’ usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle o enllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en el que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hipervincle hauran de sol.licitar de forma prèvia autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’ hipervincle únicament permetrà l’accés a la home-page o pàgina d’inici del nostre lloc web, tanmateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o incloure continguts il.lícits, contraris a les bones costums i a l’ordre públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. Exclusió de garanties i de responsabilitat

El contingut del present lloc web és de caràcter general i te una finalitat informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, i actualitat dels continguts, així com l’ existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, i posats a disposició als que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de las lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i coma exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulneren drets de propietat intel.lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il.lícita.

Tanmateix, el PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment de hipervincles por part de tercers.

4. Política de privacitat

Quan necessitem obtenir informació per part seva, sempre li sol.licitarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les dades recollides a través dels formularis de recollida de dades del lloc web o d’altres mitjans seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és titular el PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol.licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, ALBERT MILA MALLOFRE cancel.larà o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incomplets o hagin deixat de ser necessaris o pertinents per la serva finalitat, de conformitat amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets d’accés, rectificació, cancel.lació i oposició dirigint-se a tal efecte al domicili social de ALBERT MILA MALLOFRE, situat a MAS COMTAL – 08793 AVINYONET DEL PENEDES – BARCELONA, identificant-se degudament i indicant de forma visible el dret concret que es vol exercir.

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altre normativa aplicable. No obstant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web que no són de la nostra entitat, EL PROPIETARI DE LA WEB no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte del correu electrònic es centra en remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol.licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel.lació i renuncia a la recepció d’aquests missatges, en conformitat amb allò que es disposa en el Títol III, article 22 de la Llei 34/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelen el caràcter il.lícit de l’ús de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a qualsevol litigi que incumbeixi al lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals de BARCELONA (Espanya).

6. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generales i actes que tinguin que ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

La teva cistella